Behandlinger

BehandlingerOmsorgstandplejen er:

  • Forebyggende og vedligeholdende
  • Fordelene for borgeren ved behandlingen skal klart overstige ulemperne
  • Efter behov: behandling af henholdende eller af palliativ karakter
  • Behandling baseret på realistiske behandlingsbehov
  • Opsøgende og regelmæssige undersøgelser

 

De mest almindelige behandlinger i omsorgstandplejen er: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner, protesereparationer og tandudtrækning.

Behandlingsmæssigt omfatter omsorgstandplejen derfor kun nødvendige istandsættelser af tandsættet.

Alt tandpleje foregår på tandklinikkerne på Pilehaveskolen og Egholmskolen.

For patienter, der bor på Højstrup Have vil nogle behandlinger kunne foretages på den lokal tandklinik der.

Tandplejen råder også over mobilt udstyr, således at enkelte behandlinger kan foretages i hjemmet på patienter, der ikke har mulighed for at komme til tandklinikken.

Alle behandlinger i omsorgstandplejen udføres med særlig hensyntagen til, at patienterne typisk aldersmæssigt vil være ældre / gamle, og at de ofte ikke vil være fuldt normalt fungerende enten fysisk og/eller psykisk.