Hvad er omsorgstandpleje?

Hvad er omsorgstandpleje?Omsorgstandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til voksne borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindrede i eller som kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandpleje er derfor regelmæssig, opsøgende tandpleje og –behandling.

Formålet med omsorgstandplejen er:

  • at sikre borgeren så god tyggefunktion som muligt
  • at holde borgeren smertefri
  • og at give den enkelte borger mulighed for at opretholde sit selvværd og sociale kontakter.


Behandlingsmæssigt
omfatter omsorgstandplejen derfor kun nødvendige istandsættelser af tandsættet.

Behandling udføres af personale fra Vallensbæk Kommunale Tandpleje. Der er i ordningen ikke frit valg af behandler.

Alt tandpleje foregår på tandklinikkerne på Pilehaveskolen og Egholmskolen. For patienter, der bor på Højstrup Have vil nogle behandlinger kunne foretages på den lokale tandklinik der. Tandplejen råder også over mobilt udstyr, således at enkelte behandlinger kan foretages i hjemmet på patienter, der ikke har mulighed for at komme til tandklinikken.

Den væsentligste lovgivning vedr. omsorgstandpleje er:

  • ‘Sundhedsloven’ (LBK nr. 1202 af 14. november 2014)
  • ’Tandplejebekendtgørelsen’ (BEK 179 af 28. februar 2012)
  • Sundhedsstyrelsens vejledning om: ‘Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv.’ (VEJ nr 10128 af 30/06/2006)

 

Det er frivilligt, om man ønsker at (søge om at) blive visiteret til ordningen. Hvis man er visiteret til omsorgstandplejen kan man ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring. Ordningen er gratis i Vallensbæk Kommune.

Vallensbæk Kommune informerer om omsorgstandplejen på sin hjemmeside [klik her].