Hvad er specialtandpleje?

Hvad er specialtandpleje?

Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne med så store funktionsnedsættelser, at de ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud hos praktiserende tandlæger, omsorgstandplejen eller børnetandplejen.

I specialtandplejen har man krav på at få samme behandlingsformer, som kommunal børne- og ungetandpleje eller private tandlægepraksis tilbyder. Det gælder også særlige bekostelige behandlinger som eksempelvis tandregulering, proteser, kroner, broer og implantater, hvis disse behandlinger er fagligt velbegrundede og kan gennemføres. Implantatbehandling kan f.eks. være velbegrundet i tilfælde af, at rystelser hindrer brug af almindelige proteser.

Hvilken behandlingsform, der konkret tilbydes, afgøres ved en individuel vurdering, hvor der blandt andet lægges vægt på:

  • Tandens betydning for tyggeevne eller udseende
  • Samarbejdsevne ved eksempelvis tandregulering
  • Muligheden for at vedligeholde behandlingsresultatet ved god hjemmetandpleje

 

Formålet med specialtandplejen er:

  • at bevare borgerens tænder sunde og raske,
  • at sikre borgeren så god tyggefunktion som muligt
  • at holde borgeren smertefri
  • og at give den enkelte borger mulighed for at opretholde sit selvværd og sociale kontakter.

 

Behandling udføres af personale fra den kommunale tandpleje. I nogle tilfælde henvises til specielle behandlinger på andre klinikker.

Den væsentligste lovgivning vedr. specialtandpleje er:

 

Det er frivilligt, om man ønsker at (søge om at) blive visiteret til ordningen. Hvis man er visiteret til specialtandplejen kan man ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra Danske Regioner (den offentlige sygesikring).

Yderligere oplysninger kan indhentes på http://tandplejen.vallensbaek.dk/service/familie-og-born/tandpleje-ved-saerlige-behov