Omsorgstandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til omsorgstandpleje
Efter et individuelt skøn kan nedenstående fagpersoner vurdere, om betingelserne for en henvisning er opfyldt:

  • De visiterende sygeplejersker i Center for Pleje og Omsorg henviser borgere med relevant behov til omsorgs- og specialtandpleje.
  • Demenskoordinator og forebyggelseskonsulenten henviser gennem de visiterende sygeplejersker i Center for Pleje og Omsorg.
  • Sygeplejersker i plejeboligerne, Rønnebo og Højstrup Have, samt teamledere på Kløverengen kan også visitere til omsorgs- og specialtandpleje.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af omsorgstandplejen.

Omsorgstandpleje eller specialtandpleje?
I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen. Læs mere om specialtandplejeordningen.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af omsorgstandpleje.

Spørgsmål?
Kontakt Tandplejen på tlf. 43 63 81 20 hvis du vil vide mere om omsorgstandplejen.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.