Behandlinger

Behandlinger i specialtandplejenSpecialtandplejen er:

  • Forebyggende og vedligeholdende tandpleje
  • Afhjælpning af smerter
  • Behandling af funktionsforstyrrelser og sygdomme i tænder, mund og kæber
  • Behandling baseret på realistiske behandlingsbehov

 

Fordelene for borgeren ved behandlingen skal klart overstige ulemperne. Der kan tilbydes større behandlinger, hvis borgerens almentilstand og hygiejne er velegnet.

Behandlingerne udføres typisk på en tandklinik eller specialklinik udstyret med lift. Det forventes, at ledsagende personale eller pårørende er ansvarlige for og kan forestå liftning, hvis der er behov. Transport/forflytning til klinik skal som hovedregel betales af borgeren selv.

Alle behandlinger i specialtandplejen udføres med særlig hensyntagen til at patienterne har funktionsnedsættelser.