Nødbehandling

NødbehandlingCheck Tandplejens hjemmeside for vagtordninger uden for åbningstid, se: http://tandplejen.vallensbaek.dk.

I hver region er der oprettet Tandpine- eller Tandlægevagter, som man kan benytte i det omfang, borgeren kan transporteres til Tandpine-/Tandlægevagten. Vær opmærksom på, at man ikke alle steder kan møde op uden forudgående, telefonisk aftale. Og tjek på forhånd, hvad behandlingen koster og om der skal betales kontant.

Du kan læse mere om de enkelte regioners tandpine-/tandlægevagt i det følgende:

Region Hovedstaden har tandlægevagtordninger i København og Hillerød

Akut nødbehandlingsbehov uden for tandlægevagtens åbningstid
Hvis borgeren har et akut behov for tandbehandling, og der ikke er mulighed for at benytte en af de ovennævnte nødbehandlingsmuligheder, må en skadestue kontaktes eller borgerens egen læge eller vagtlæge tilkaldes.